3987/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3987/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Hoa Dũng chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ và văn phòng làm việc Hoa Dũng tại phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 12/10/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT846263614-10-20211633927093053_(giangld)(11.10.2021_16h35p40)_signed.pdf
 Trở về trang trước