56/GP-UBND
Chi tiết văn bản
56/GP-UBND
Cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 25/04/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT404515659-4-20241713411040189_(giangld)(25.04.2024_15h54p13)_signed.pdf
 Trở về trang trước