21/2019/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
21/2019/QĐ-UBND
Ban hành quy định về mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 04/07/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d21_signed.PDF
 Trở về trang trước