11376/UBND-CN
Chi tiết văn bản
11376/UBND-CN
Giao theo dõi việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thị xã Bỉm Sơn của Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ - Micco.
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT342776357-8-20221659341004365_(trangnt)(03.08.2022_21h46p23)_signed.pdf
 Trở về trang trước