16534/UBND-NN
Chi tiết văn bản
16534/UBND-NN
Cung cấp thông tin hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, đánh giá lợi ích về kinh tế và môi trường
Ngày ban hành 03/12/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c16534.signed.pdf
 Trở về trang trước