3579/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3579/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thượng Ninh của Công ty TNHH Thượng mại và dịch vụ tổng hợp Minh Nguyên thực hiện tại xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT306822542-9-20211631152040073_(giangld)(13.09.2021_15h21p58)_signed.pdf
 Trở về trang trước