4993/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4993/QĐ-UBND
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 37 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2019 - 2020
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT854874651-11-20201605668967906_(xungnd)(19.11.2020_17h31p57)_signed.pdf
 Trở về trang trước