122/GP-UBND
Chi tiết văn bản
122/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Đông Dương
Ngày ban hành 31/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp122.signed.pdf
 Trở về trang trước