1032/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1032/QĐ-UBND
Cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công cống qua đê tại các vị trí K0+747 và K1+343 đê tả sông Hoàng thuộc công trình nâng cấp tuyến đê tả sông Hoàng, xã Quảng Ngọc - Quảng Vọng, huyện Quảng Xương
Ngày ban hành 25/03/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1032.signed.pdf
 Trở về trang trước