4675/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4675/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hỗ trợ phát triển du lịch theo Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên
Ngày ban hành 22/11/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT916588433-11-20211637145610374tungct18.11.2021_11h16p49_thinv_19-11-2021-16-38-31_signed.pdf
 Trở về trang trước