2657/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2657/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại tổng hợp Nhân Nam
Ngày ban hành 16/07/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT232864641-7-20211625302641634_giangld_16-07-2021-13-33-37_signed.pdf
 Trở về trang trước