1626/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1626/QĐ-UBND
Phê duyệt kết quả xếp loại hiệu quả hoạt động Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa và người quản lý Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa năm 2021
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT100455098-5-20221652229221014hoangmc11.05.2022_09h00p41_tuandm_12-05-2022-14-42-41_signed.pdf
 Trở về trang trước