4708/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4708/QĐ-UBND
Cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công tuyến đường ven biển trùng với đê tả sông Bạng đoạn từ K11+950 - K12+100 và K12+180 - K12+670 đê tả sông Bạng, phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn thuộc dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 23/11/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT813805637-11-20211637568295762_(giangld)(22.11.2021_15h36p30)_signed.pdf
 Trở về trang trước