1919/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1919/QĐ-UBND
Về việc thu hồi đất do UBND thị trấn Nưa quản lý để UBND huyện Triệu Sơn tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án Mở rộng nghĩa trang Mả Bản tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 13/05/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT613076736-5-20241714983461743_(giangld)(07.05.2024_14h41p56)_signed.pdf
 Trở về trang trước