1344/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1344/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu và Khu thương mại dịch vụ Sơn Trinh, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn của Công ty TNHH Xăng dầu Việt Dung
Ngày ban hành 23/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT591269772-4-20211618558780470tungct18.04.2021_21h51p10_giangld_23-04-2021-04-40-15_signed.pdf
 Trở về trang trước