14515/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14515/UBND-CN
Tiếp nhận bàn giao các đoạn tuyến QL10 được điều chỉnh trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 16/10/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT740930529-10-20201602753754004_liemmx_15-10-2020-19-21-09_signed.pdf
 Trở về trang trước