3956/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3956/QĐ-UBND
Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam của nhà đầu tư Billion Rise (s) Pte. Ltd
Ngày ban hành 08/10/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT372429020-10-20211633660209284trangnt08.10.2021_13h39p58_tuandm_08-10-2021-16-21-07_signed.pdf
 Trở về trang trước