16351/UBND-VX
Chi tiết văn bản
16351/UBND-VX
Giải quyết đề nghị của Bệnh viện Ung Bướu tại Công văn số 1066/BVUB-KHTH ngày 17/11/2020
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT787036652-11-20201605844737319dinhquanghung20.11.2020_13h50p59_dinhquanghung_20-11-2020-14-47-45_signed.pdf
 Trở về trang trước