3274/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3274/QĐ-UBND
Về việc chấp thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa
Ngày ban hành 14/09/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT107082542-9-20231694657983569_(giangld)(14.09.2023_10h05p05)_signed.pdf
 Trở về trang trước