164/KH-UBND
Chi tiết văn bản
164/KH-UBND
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa năm 2021
Ngày ban hành 30/07/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT969034012-7-20201596016845103_thinv_29-07-2020-18-40-40_signed.pdf
 Trở về trang trước