205/TB-UBND
Chi tiết văn bản
205/TB-UBND
Thông báo tình hình tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2018 và ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn
Ngày ban hành 23/11/2018
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb205_signed.pdf
 Trở về trang trước