8833/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
8833/UBND-THKH
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tại Tờ trình số 197/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 08/7/2019
Ngày ban hành 11/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8833_signed.pdf
 Trở về trang trước