52/GP-UBND
Chi tiết văn bản
52/GP-UBND
Giấy phép khai thác khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa đối với Công ty cổ phần Công nghệ môi trường Khánh Lộc (Giấy phép khi chuyển nhượng mỏ khoáng sản)
Ngày ban hành 14/03/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT935230840-3-20221646991270165trangnt12.03.2022_08h51p40_giangld_12-03-2022-12-35-28_signed.pdf
 Trở về trang trước