4763/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4763/QĐ-UBND
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong "Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đất san lấp và thu hồi khoáng sản đi kèm tại xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa" (Trữ lượng tính đến ngày 25/7/2018)
Ngày ban hành 29/11/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4763_signed.pdf
 Trở về trang trước