129/TB-UBND
Chi tiết văn bản
129/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn về báo cáo đánh giá, rà soát tổng thể về thực hiện quy hoạch và giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga
Ngày ban hành 24/07/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb129_signed.pdf
 Trở về trang trước