606/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
606/QĐ-UBND
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu D - Khu đô thị du lịch sông Đơ, thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 19/02/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT449171879-2-20211613531819005_liemmx_18-02-2021-21-03-22_signed.pdf
 Trở về trang trước