3193/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3193/QĐ-UBND
Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ
Ngày ban hành 23/09/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT422168506-9-20221663829465424_tuandm_23-09-2022-08-32-34_signed.pdf
 Trở về trang trước