3143/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3143/QĐ-UBND
Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Công sở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc
Ngày ban hành 20/09/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT212611078-9-20221663519252016trangnt20.09.2022_06h35p40_tuandm_20-09-2022-13-58-32_signed.pdf
 Trở về trang trước