2737/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2737/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Mai Thế Trị.
Ngày ban hành 21/07/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT570154323-7-20211626424722336_tuandm_20-07-2021-06-25-31_signed.pdf
 Trở về trang trước