2477/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2477/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông bản Pượn, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa (Chương trình 30a)
Ngày ban hành 29/06/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT61686667-6-20201593166875357_quyenpd_29-06-2020-09-42-55_signed.pdf
 Trở về trang trước