3052/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3052/QĐ-UBND
Thu hồi đất của Công ty TNHH TM và DV Phương Lan cho Công ty CP xăng dầu dầu khí Ninh Bình thuê đất để tiếp tục sử dụng vào mục đích cửa hàng xăng dầu tại xã Vạn Hòa, Nông Cống
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT153381572-7-20201596095500316chanth30.07.2020_15h57p35_quyennd_30-07-2020-16-00-55_signed.pdf
 Trở về trang trước