17531/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
17531/UBND-KTTC
Giao triển khai thực hiện Thông tư số 16/2023/TT-BNV ngày 15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT275309784-11-20231700182665693_(hoangmc)(20.11.2023_09h16p59)_signed.pdf
 Trở về trang trước