1995/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1995/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Lê Văn Thủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Sông Chu
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT451975557-6-20211623235172633_tuandm_10-06-2021-14-29-22_signed.pdf
 Trở về trang trước