15938/UBND-NN
Chi tiết văn bản
15938/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại ICC về chấp thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương
Ngày ban hành 12/10/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT999230882-10-20211633971685615_(tungct)(12.10.2021_08h49p46)_signed.pdf
 Trở về trang trước