668/UBND-NN
Chi tiết văn bản
668/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị điều chỉnh, bổ sung, cho phép thực hiện các công trình, dự án và cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm, huyện Đông Sơn
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT652579218-1-20221641898449738_(tungct)(13.01.2022_07h39p38)_signed.pdf
 Trở về trang trước