4397/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4397/QĐ-UBND
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên & Môi trường/ Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp/ UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/10/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT252764805-10-20201602751259764_thinv_15-10-2020-16-07-33_signed.pdf
 Trở về trang trước