1533/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
1533/UBND-THKH
Phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
Ngày ban hành 12/02/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1533.signed.pdf
 Trở về trang trước