4283/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4283/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm, huyện Nông Cống.
Ngày ban hành 15/11/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT581793190-11-20231699869675212_(giangld)(15.11.2023_11h08p14)_signed.pdf
 Trở về trang trước