17/KH-BĐP
Chi tiết văn bản
17/KH-BĐP
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động hợp tác phát triển du lịch 4 tỉnh Bắc miền Trung năm 2918, định hướng các hoạt động năm 2019
Ngày ban hành 24/01/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh17_signed.pdf
 Trở về trang trước