7177/UBND-CN
Chi tiết văn bản
7177/UBND-CN
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị đấu nối đường nhánh vào ĐT.526 tại xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc của Công ty cổ phần giải trí nghe nhìn Toàn Cầu
Ngày ban hành 25/05/2023
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT724074591-5-20231684920018312_(hieulv)(25.05.2023_10h19p55)_signed.pdf
 Trở về trang trước