2576/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2576/QĐ-UBND
Giao đất cho Công ty cổ phần Xây dựng Sông Mã số 2 (đại diện Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Sông Mã số 2 và Công ty cổ phần Xây dựng Hoàng Quân 68) tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa để thực hiện dự án Khu dân cư phường Đông Hương
Ngày ban hành 14/07/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT679493346-7-20211626144012066_(giangld)(14.07.2021_11h44p14)_signed.pdf
 Trở về trang trước