1673/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1673/QĐ-UBND
Thành lập Cụm công nghiệp Nham Thạch, huyện Quảng Xương
Ngày ban hành 14/05/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1673.PDF_signed.pdf
 Trở về trang trước