3288/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3288/QĐ-UBND
Quyết định thay đổi thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế và Chỉ đạo Chương trình xuất khẩu tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 15/09/2023
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT144129810-9-20231694656520899_thinv_15-09-2023-07-07-55_signed.pdf
 Trở về trang trước