135/GP-UBND
Chi tiết văn bản
135/GP-UBND
Giấy phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản từ Công ty TNHH đầu tư và thương mại Cường Mạnh sang Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông để tiếp tục khai thác khoáng sản mỏ cát số 25 làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Lam Sơn và xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân
Ngày ban hành 13/10/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT418141647-10-20231696846435679_giangld_13-10-2023-11-11-29_signed.pdf
 Trở về trang trước