12113/UBND-NN
Chi tiết văn bản
12113/UBND-NN
Điều chỉnh nhiệm vụ đánh giá tiêu chí hành chính công trong bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020
Ngày ban hành 11/09/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12113.signed.pdf
 Trở về trang trước