13670/UBND-CN
Chi tiết văn bản
13670/UBND-CN
Tham mưu đề nghị phê duyệt quyết toán công trình XDCB hoàn thành công trình: Nâng cấp, cải tạo đường liên xã Sơn Lư - Tam Lư, huyện Quan Sơn
Ngày ban hành 10/10/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c13670.signed.pdf
 Trở về trang trước