2656/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2656/QĐ-UBND
Thu hồi đất tại phường Đông Vệ, giao cho UBND thành phố Thanh Hóa thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng, đấu giá quyền sử đụng đất Dự án Khu dân cư Trường Tiểu học Đông Vệ 2
Ngày ban hành 03/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2656_signed.pdf
 Trở về trang trước