3721/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3721/QĐ-UBND
Cho phép Công ty cổ phần Đầu tư thương mại SHT chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để thực hiện dự án Khu dịch vụ thương mại dịch vụ du lịch cộng đồng tại phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 09/09/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT745743185-9-20201599622692425_(quyennd)(09.09.2020_15h26p45)_signed.pdf
 Trở về trang trước