46/BC-UBND
Chi tiết văn bản
46/BC-UBND
Báo cáo tổng kết Chương trình nước sạch và vệ sinh sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 28/03/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc46_signed.pdf
 Trở về trang trước