2226/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2226/QĐ-UBND
Cho Công ty Cổ phần Bến En Xanh thuê đất tại xã Hải Vân, huyện Như Thanh để sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm cấp nước sinh hoạt thị trấn Bến Sung
Ngày ban hành 11/06/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2226_signed.pdf
 Trở về trang trước